King of the Forest

Tiimin tehtävänä on mahdollisimman nopeasti tunnistaa suomalaiset puut lehdistä otettujen valokuvien (A-J) perusteella ja etsiä merkityltä alueelta kutakin puuta vastaava nimikyltti (1-10). Vastauslomakkeeseen kirjoitetaan kirjainten (A-J) perään oikean puun numero (1-10). Esimerkkivastaus: A) 5, B) 10, C) 1 … J) 7.

The team’s task is to identify as quickly as possible the Finnish trees (leaves) on the photographs (A-J). Then the team is to find the right nameplate (1-10) for every tree from the marked area. The team’s answers are to be written on a given form. An example answer: A) 5, B) 10, C) 1 … J) 7.

Nopein aika / Fastest time: 4p. Kukin oikea vastaus / Each correct answer: 0.6p.

Haapa - Aspen
Haapa – Aspen
Vaahtera - Maple
Vaahtera – Maple
Tervaleppä - Common Alder
Tervaleppä – Common Alder
Tammi - Oak
Tammi – Oak
Rauduskoivu - European White Birch
Rauduskoivu – European White Birch
Pihlaja - Rowan
Pihlaja – Rowan
Mänty - Pine
Mänty – Pine
Kuusi - Spruce
Kuusi – Spruce
Kataja - Juniper
Kataja – Juniper
Hieskoivu - Downy Birch
Hieskoivu – Downy Birch