Teamwork

Tiimin tehtävänä on mahdollisimman nopeasti nostaa merkityltä alueelta ”nosturin” avulla mahdollisimman monta puupunnusta (yhteensä 10 kpl). Neljä vartion jäsentä ohjaa nosturia ja yksi vastaanottaa puupunnuksia. Suoritusaika on maksimissaan 6 min, jonka jälkeen tiimin suoritus keskeytetään!Nosturi

The team’s task is to lift as many wooden weights as possible (total 10) using ”a lifter”, and to do this as quickly as possible. Four team members will operate the lifter and one will receive the wooden weights. The maximum execution time is 6 minutes, after which the team will be interrupted!

Nopein aika / Fastest time = 4p. Kukin nostettu puupunnus / Each lifted wooden weight = 0.6p